Om oss

Energi & Miljø AS har hovedkontor i Sandnes og leverer tjenester innen ventilasjon og inneklima. I 2018 opprettet vi også avdeling i Haugesund og har etablert oss godt i markedet, med stor ordrereserve og tillit hos våre kunder.

Energi & Miljø AS har samme eiere som Sig. Halvorsen og Rønning Elektro, som begge er ledende på sine fagområder i Rogaland. Sammen tilbyr vi total tekniske entrepriser og total teknisk service til våre kunder gjennom samarbeidet TEQVA. Til sammen har våre tre selskaper over 600 høyt kvalifiserte ansatte i regionen.

Vår ambisjon er å levere morgendagens løsninger i dag. Dette gjøres med høyt kompetente medarbeidere som ivaretar prosjektene fra prospekt, gjennom prosjektering og til ferdig bygg.

Energi & Miljø AS er godkjent for ansvarsrett i høyeste klasser og sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift.


 
ReadImage7a4c
isovator_sertfisering_logo_skalert
ReadImage7d60