Entreprise

Vi er en rådgivende entreprenør som er en samarbeidspartner i alle prosjektets faser. 


Med en rekke erfarne ingeniører hjelper vi byggherrer med å utvikle prosjektet fra arkitektens skissestadie. Vår erfaring er at sluttproduktet blir best, både økonomisk og energimessig, om vi får bruke vår eraring og kompetanse helt fra starten av prosjekter. 

Vi utvikler da prosjektene sammen med kundene og styrer prosessen frem til ferdig anlegg. 

All kompetanse er i eget hus, noe som sikrer et optimalt prosjektforløp. 

For mer informasjon kontakt Jan Morten Ulvnes (avd. Sandnes) eller Rune Hartvigsen (avd. Haugesund).